Hình ảnh hoạt động

Một số hoạt động từ thiện của Thế Giới Giấy
06-03-2014 13:41:10

Duy trì sự ổn định, liên tục tăng trưởng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông - khách hàng - nhà cung cấp - nhân viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Thế Giới Giấy. Song song với nhiệm vụ trong hoạt động trong sản xuất kinh doanh thì một trong những nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng đó là trách nhiệm xã hội. Ngoài việc nộp các khoản thuế cho ngân sách theo quy định thì hoạt động từ thiện cũng được Thế Giới Giấy thực hiện thường xuyên được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty vào một số dịp đặc biệt.

Dưới đây là một số hình ảnh từ thiện của Thế Giới GIấy

 

Bình luận
Copyright © 2013 THEGIOIGIAY.Google+ All rights reserved.